Sözleşme

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: NURDOĞAN INŞAAT VE DAYANIKLI TÜK. MAL. SAN VE TIC LTD

Adresi: Nar Sk. No:13 Ramazanoğlu, 34906 Pendik / İSTANBUL

Satışı yapılan ürün ve hizmetlere ait internet sitesi: https://www.nurdogan.com.tr

Email: [email protected]

ALICI: Müşteri

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait https://www.nurdogan.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen ve https://www.nurdogan.com.tr internet sitesinde belirtilen satış fiyatı ile mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3- MAL VE HİZMETİN TANIMI

İş bu sözleşme konusu mal ve hizmetler; SATICININ https://www.nurdogan.com.tr   adlı internet sitesi üzerinden yapmış olduğu satış ve hizmetler, vasıtası ile yürütmüş olduğu her türlü satış ve ticari faaliyettir.

MADDE 4- ÖDEME ŞEKLİ

İş bu sözleşme konusu mal ve hizmetler karşılığı, ALICI satın almış olduğu mal/hizmet karşılığını kredi kartı ve banka havale/EFT yöntemi ile ödeme yapabilir.

MADDE 5 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

ALICI, https://www.nurdogan.com.tr sitesindeki ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Satın alınan paketleri ise, müşterinin onay verdiği tarihten itibaren, ürün veya hizmetin şartları dahilinde ve belirlenen süre içerisinde geçerli olacaktır.

MADDE 6 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Teslimat; müşterinin satışa onay vermesi ve kredi kartından tahsilat yapılmasından itibaren en kısa sürede yapılır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcının mal/hizmetin teslimi yükümlülüğü kalkar kabul edilir.

MADDE 7 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması yükümlülüğü ve borcu, alıcıya aittir. Alıcı, bilişim hizmetlerinde cayma hakkından yararlanamayacağını kabul ve beyan eder. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür.

MADDE 8 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 9 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

Mal/hizmetin cinsi, türü ve tüm vergiler dâhil satış bedeli, iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan, nurdogan.com.tr sitesi üzerinden verilen siparişte ve web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir. Özel tasarım ve ürünlerin detayları web sitesine belirtilmek zorunda değildir.

MADDE 10 - ÖDEME PLANI:

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda, seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri veya satıcının sanal pos hizmeti aldığı firmanın hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 11 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

Alıcı yalnızca yeni satın alınan ürün veya hizmetler hakkında talepte bulunabilir. Bunun dışında geliştirme ve düzenleme, grafik tasrım ve özel üretim gibi ürün/hizmetler iade kapsamının dışındadır.

MADDE 12 - FESİH ŞARTLARI

Sözleşmenin müşteri tarafından haklı nedenlerle usulüne uygun olarak yapılacak bildirim ile feshi halinde, sözleşme gereği ödenen bedeller, müşteriye iade edilecektir. Sözleşmenin haksız nedenle feshi ve/veya sözleşmeye konu malın kullanılması ile tüketilmesi halinde herhangi bir iade söz konusu olmayacaktır. 

MADDE 13 - ŞİKAYET MERCİİ

İş bu sözleşme konusu mal ve hizmetlere ilişkin şikâyet ve itirazlar konusunda yapılacak başvurular, alıcı satıcının bulunduğu ildeki (İstanbul - Anadolu) tüketici sorunları hakem heyetine, tüketici mahkemesine, BTK'ya ve devletin ilgili tüm kurumlarına yapılabilecektir.

MADDE 14 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 15- ELEKTRONİK İLETİ MUVAFAKAT

Alıcı, işbu sözleşme tarafı SATICI'nın her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin kendisine ulaşmasını kabul, beyan ve muvafakat etmektedir.

MADDE 16 - YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, satıcı firmanın merkezinin bulunduğu (İstanbul - Anadolu) ilindeki Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.